• HVA VI LEVERER

  Kompetanse, økt gjennomføringskraft og verdiskapning

  Transaksjoner og finansiering

  • Identifisering
  • Due Diligence
  • Forhandlinger
  • Avtaleverk
  • Integrasjon
  Verdivurdering
   

  • Investeringer
  • Insentivprogram
  • Oppkjøpsallokering
  • Tvister
  • Regnskapsformål
  Forbedrings-prosjekter

  • Styrings-informasjon
  • Økonomi-rapportering
  • Salg/Bruttomargin
  • Kostnader
  • Arbeidskapital
  Ledere til leie
   

  • CFO
  • Økonomisjef
  • Regnskapssjef
  • Controller
  • Prosjektleder
   
  Rekruttering
   

  • CFO
  • Økonomisjef
  • Regnskapssjef
  • Controller
  • Prosjektleder
 • HVORFOR EVOLUTIO

  Vi forstår og matcher deres behov


  • Transaksjoner – Evolutios transaksjonsansvarlig har selv vært investor i over 10 år og vært med på over 30 kjøps- og salgstransaksjoner i Norge og Internasjonalt. Som investor var han også med på å integrere og følge opp de oppkjøpte selskapene i etterkant både operasjonelt og fra styreposisjon for å sikre planlagt verdiskapning. Lang erfaring fra både vellykkede og mindre vellykkede oppkjøp gjør at råd og anbefalinger har en virkelighetsnær og realistisk forankring med fokus på industrielt rasjonale og verdiskapning istedenfor ensidig fokus på å gjennomføre transaksjonen. Som investor har han vært med på å vurdere over 400 oppkjøpsmuligheter. Dette har gitt innsikt i og forståelse for hva som er viktig for potensielle kjøpere og hvordan man bør forberede selskaper for salg og strukturere salgsprosessen for å sikre høyest mulig verdi.
   
  • Verdivurderinger - Evolutios verdivurderingsansvarlig har bred erfaring fra verdivurderinger i en rekke sammenhenger fra tekniske verdivurderinger for regnskapsformål og skatt til praktiske verdivurderinger for investeringsformål. Han har erfaring fra tvistesaker i Tingretten og Lagmannsretten, har vært aksjeanalytiker i Pareto Securities og har brukt verdivurderinger som et viktig verktøy til å ta og følge opp investeringsbeslutninger i Ferd og Herkules Capital.
   
  • Forbedringsprosjekter - Våre erfarne medarbeidere har praktisk gjennomført en rekke forbedringsprosjekter og har derfor en unik gjennomføringskompetanse å tilføre selskaper. Evolutio håndplukker personer med direkte relevant erfaring til hvert enkelt forbedringsprosjekt.
   
  • Ledere til leie - Vår erfaring er at svært mange selskaper vet hva de skal gjøre og har planene klare, men at hovedutfordringen ofte er gjennomføringskraft, -kapasitet og -kompetanse. Istedenfor å tilby store konsulentteam tilbyr vi operasjonelle personer som kan sitte sammen med kunden og gjennomføre planene.
   
  • Rekruttering - Vi har selv erfart hvor viktig det er å finne rett person til rett tid og sted og hvor mye dette har å si for verdiskapningen og gjennomføringsevnen til et selskap. I tillegg har vi også ved flere anledninger erfart hvor mye penger og ikke minst tapt tid og verdiskapning en feilansettelse kan resultere i. Videre har vi selv jobbet operasjonelt som CFO og som sparringspartner til en rekke CEO’er og CFO’er og har derigjennom direkte innsikt i kundens behov. Med denne bakgrunn, i tillegg til et bredt nettverk og grundig analytisk tilnærming, er vi i stand til å finne de beste personene til de riktige stillingene innenfor økonomi og finans.
 • MENNESKENE

  All verdiskapning handler om mennesker. Vår spesialkompetanse er å
  finne de rette menneskene til å gjennomføre kundens operative behov.
  Evolutio sine medarbeidere er derfor både fast ansatte og tilknyttede
  konsulenter med lang og ulik spesialkompetanse for å kunne gi kunden den
  beste verdiskapningen.

 • Jostein Bjørge

  Partner / Styreformann

  Jostein har vært med å kjøpe, videreutvikle, integrere og selge en rekke selskaper gjennom sine tidligere roller i Ernst & Young Corporate Finance, Pareto Securities, Ferd Equity Partners og Herkules Capital. Han har lang erfaring som sparringspartner til CEO og CFO på strategiske temaer og har selv operativ erfaring som CFO og forretningsutvikler. Jostein har dybdeerfaring fra en rekke forbedringsprosjekter, transaksjoner, verdivurderinger, finansiering og regnskap. Han har lang styreerfaring fra blant annet Handicare, nille, Tilbords, Maarud og Espresso House og er i dag styreleder i Mack ølbryggerier, Sprell/Riktige Leker, Ekornes Beds og Varig Forsikring, samt styremedlem i Gjensidigestiftelsen.

   

  LinkedIn profil >>

  Sven Kilander

  Managing Partner
  Sven har vært med på å bygge opp lønnsomme rådgivningsavdelinger for Deloitte og Resources Global Professionals (www.rgp.com) og brenner for å drive lønnsom vekst. Fra denne tiden har han vært involvert i et stort antall oppdrag innenfor etablering, drift og forbedring av økonomi- og finansfunksjoner. Han har også bred erfaring fra en rekke verdiøkende forbedringsprosjekter og har vært ansvarlig for et stort antall rekrutteringer av ledende personer innenfor økonomi og finans.
   
 • KONTAKT OSS

  Kontoradresse:
  Dronning Eufemias gt. 6

  0191 OSLO

   

  Postadresse:

  Pb 84

  2711 GRAN

  Telefon

  Sven: 418 12 493
  Jostein: 982 06 844
  E-post

  Jostein: jb@evolutio.no
  LinkedIn

  Følg oss på LinkedIn
×
Vilkår for bruk av nettsiden

Du samtykker i følgende vilkår når du får tilgang til og bruker www.evolutio.no:

All informasjon på dette nettstedet eies av Evolutio AS, dette inkluderer tekst, bilder og ordning av innhold. Vi forbeholder oss alle rettigheter til dette materialet. Det er ikke tillatt å gjengi innhold fra nettstedet i kommersiell bruk uten at Evolutio AS er vist til som kilde.

Det kan forekomme eksterne lenker fra www.evolutio.no. Evolutio tar ikke ansvar for innhold eller vilkår for bruk på eksterne nettsteder. 
Innhold på nettstedet blir oppdatert ved behov og kan når som helst endres av Evolutio AS. Det tas forbehold om at sidene kan inneholde mangelfull eller unøyaktig informasjon.

Evolutio AS informerer om bruk av informasjonskapsler (cookies) og behandling av personvernopplysninger. Se vår Personvernerklæring.

Nettstedet er underlagt og følger norsk lovgivning.
×
Evolutio AS sin personvernerklæring

Denne erklæringen forteller hvordan Evolutio samler inn og behandler personopplysninger både om du er besøkende eller har en avtale med oss enten som kunde eller som konsulent. 

Behandlingsansvarlige
Daglig leder ved Sven Kilander er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger på vegne av Evolutio AS. Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med oss finner du kontaktinformasjon her:

Evolutio AS
Postadresse: Pb 84, 2711 GRAN
Besøksadresse: Dronning Eufemias gate 6, 0191 OSLO
Organisasjonsnummer: 813 079 992
Epostadresse: kontakt@evolutio.no
Mobil: 41 81 24 93

Formålet med behandling av personopplysninger
Vi behandler personopplysninger først og fremst for å administrere ditt kundeforhold / avtaleforhold med oss slik at vi kan levere de tjenestene vi har blitt enige om samt å kunne svare godt på dialog om mulig fremtidig samarbeid. 

Dette inkluderer blant annet å håndtere:
-	Henvendelser som kommer til oss med navn, telefonnummer, epostadresse og eventuelle personopplysninger som er nødvendige for å behandle henvendelsen på en god måte. 
-	Bistand og rådgivning ved rekruttering, fakturering, håndtere betalinger og annen kommunikasjon i forbindelse med avtaleforholdet. Opplysningene brukes også til å analysere og forbedre våre tjenester.
-	Vi har egen databehandleravtale med vår leverandør av CRM-tjenester og leverandør av regnskapstjenester hvor vi lagrer opplysningene på en trygg måte. 

Hva slags informasjon samler vi inn?
Avhengig av situasjon og hvordan du kommer i kontakt med oss trenger vi noe informasjon fra deg for å kunne behandle forespørselen. Vi kan derfor muligens be om følgende personopplysninger:
-	Navn
-	Epostadresse
-	Telefonnummer
-	Hvor du jobber
-	Hvilken bransje du jobber i
-	Opplysninger om hva slags bistand ditt firma ønsker
-	Andre opplysninger som utdypende spørsmål eller svar på skjemaer
-	Tekniske opplysninger som brukeratferd, type nettleser, språk, operativsystem

Informasjonskapsler
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Vi benytter informasjonskapsler for å få informasjon om bruk av våre nettsider slik at vi sikrer at siden fungerer slik den skal og holder god kvalitet. Disse opplysningene brukes kun til statistikk og det er ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Vi ber om ditt samtykke for å kunne bruke informasjonskapsler. 

Se vår cookie-policy: https://www.evolutio.no/pages/cookie-policy

Rettigheter ifm innsyn og sletting
Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysningene vi har lagret om deg. Dersom det er noe som er feil kan du kreve at vi retter opp i det. I tillegg kan du kreve at vi sletter opplysningene om deg. 

Ta kontakt på epostadressen for innsyn, retting eller sletting. Du må da bekrefte identiteten din eller oppgi ytterligere informasjon før vi kan la deg ta i bruk disse rettighetene. Vi må være sikre på at det er kun du som kan endre på dine opplysninger hos oss og ikke en person som gir seg ut for å være deg. 

Hvor lenge lagres opplysningene?
Vi lagrer personopplysningene så lenge det er nødvendig for formålet som de ble samlet inn for. Lagringstiden for ulike typer opplysninger kan derfor variere. 
Dersom du trekker ditt samtykke så sletter vi personopplysninger som vi har behandlet på grunnlag av ditt samtykke. Dersom vi har vært i en aktiv dialog tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten, deretter fjernes opplysningene om deg. En aktiv dialog vil si at det har vært dialog via telefon, epost eller i møter. 

Fakturaopplysninger må lagres i minst fem år (Bokføringsloven).

Hvem kan vi dele informasjonen med?
For å kunne drive vårt selskap har vi avtale med ulike underleverandører på både drift og utvikling av nettsider, CRM og epost-system. En slik underleverandør gis tilgang til opplysninger iht formålet som er beskrevet ovenfor. Vi har skriftlige databehandleravtaler med underleverandører. 
Dersom det er krav om utlevering av opplysninger til offentlige myndigheter eller andre som vi blir pålagt ved lov eller rettslig avgjørelse vil vi utlevere slike opplysninger.

E-post og telefon
E-post og telefon er våre viktigste kanaler i det daglige arbeidet. Dersom det fremkommer relevante kundeopplysninger via telefon eller epost så vil disse bli registrert som en del av kundebehandlingen. 

Vær oppmerksom på at vanlig epost er ukryptert. Ikke send personopplysninger eller sensitive opplysninger via vanlig epost.